Verotuksen painopiste työnteosta haittoihin

Verotuksen painopiste työnteosta haittoihin

Tiistaina 23.10.2018 klo 16.47

Arvoisa rouva puhemies!

Ensinnäkin edustaja Viitasen puheenvuoron johdosta on todettava, että hän keskittyi puheenvuorossaan, jossa hän oli vastaavinaan loppupuolella puheenvuoroaan minulle, pelkästään tuloverotuksen sisäiseen kohdentumiseen, siis ansiotuloverotuksen sisäiseen kohdentumiseen, eikä puhunut lainkaan tästä painopisteasiasta, josta minä puhuin, eli verotuksen painopisteen siirtämisestä työn verotuksesta kulutuksen ja ympäristöhaittojen verottamiseen.

Mitä sitten edustaja Harakan puheenvuoroon tulee, niin heti alkuun on pahoiteltava tätä väärinkäsitystä. Puhuin SDP:n vaihtoehdoista nykyisessä eduskunnassa, nykyisessä lainsäädäntötyössä, mitä te täällä teoissanne tosiasiassa, esimerkiksi suhteessa nyt esillä olevaan esitykseen, tuotte esiin verrattuna niihin yleisen tasoon puheisiin, joissa sinänsä pidätte perusteltuna edellä mainittua painopisteen siirtämistä. En siis, toisin kuin ymmärsitte, edustaja Harakka, puhunut mitään vaalien jälkeisestä ajasta, koska siitähän me emme tiedä.

Mutta olin odottanut, että edustaja Harakassa olisi ollut sen verran miestä — anteeksi tämä ei-sukupuolineutraali ilmaisu — että hän olisi myöntänyt, että väite siitä, että nykyinen hallitus ei ota vakavasti ilmastonmuutosta, ei pidä paikkaansa, koska se ei pidä paikkaansa, mutta tähän edustaja Harakka ei ollut valmis.

Kun täällä sitten korostettiin ennen kaikkea tulonjakovaikutuksia ja sitä, että SDP haluaa verotusratkaisuissa ennen kaikkea niihin kiinnittää huomiota, niin ensimmäinen kommentti on se, että kyllä tämä hyvin surkuhupaisella tavalla huomattiin. Viime vaalikaudella, kun me olisimme halunneet korottaa tupakan veroa, niin SDP vastusti tupakan veron korottamista, koska se olisi vaikuttanut kielteisesti niin sanottuun Gini-kertoimeen. Ehkä tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kapea-alaisesti SDP pystyy näitä veroasioita katsomaan.

Mitä tulee tähän painopisteen siirtämiseen työnteon verotuksesta kulutuksen ja ympäristöhaittojen verottamiseen, jota kokoomus ajaa ja joka olisi myös ilmastonmuutoksen kannalta ehdottoman tärkeä ja tarkoituksenmukainen toimenpide, niin niin kauan kuin SDP tuijottaa silmänsä kipeäksi ennen kaikkea näihin tulojakovaikutuksiin, jopa ihan siellä marginaalissa oleviin muutoksiin, niin kauan SDP:n on ilmeisesti vaikeata samanaikaisesti olla kannattamassa painopisteen siirtämistä työnteon verotuksesta esimerkiksi ympäristöhaittojen verottamiseen. [Timo Harakka: Esimerkki!] — Mitä esimerkkeihin tulee, niin esimerkiksi nyt meillä on käsittelyssä esitys, ja on ollut muitakin, joilla nimenomaan kulutusta ja ympäristöhaittoja pyritään verottamaan lisää.

 

Tiistaina 15.11.2017 klo 16.30

Arvoisa herra puhemies!

Vihreät selittelevät tätä keskituloisten suomalaisten verotuksen kiristämisehdotustaan, mutta siitä ei pääse mihinkään, että juuri tässä meidän politiikkamme eroaa. Kokoomus keventää tavallisten, keskituloisten, ahkerien suomalaisten verotusta, vihreät ehdottavat tässä varjobudjetissaan — ja täällä on tietopalvelun laskelmat — että keskituloisten suomalaisten, niiden opettajien, sairaanhoitajien, poliisien, insinöörien ja niin edelleen, verotusta kiristetään. Tätä te ehdotatte. Silläkö te tuette työnteon kannustimia ja tuette talouden kasvua ja työllisyyttä?

No, sitten tämä harmaa talous. Ei käytetä merirosvoraha-sanaa, jos se loukkaa, puhutaan vaikka Afrikan tähden rahoista. Eli vihreät sanovat, että kun pannaan 8 milliä, saadaan 130 milliä, demarit sanovat, että kun pannaan 20 milliä, saadaan 300 milliä. Ministeri Orpo, tehkää kaupat. Tehkää kaupat, ottakaa näiltä vakuudet, varmaan ministeri Urpilainen, anteeksi, entinen ministeri Urpilainen, voi vähän neuvoa. Pannaan ne rahat lisää ja otetaan ne vaikka [Puhemies koputtaa] pankkitakauksella sitten takaisin, kun ei se kuitenkaan tuota.

Tiistaina 27.9.2016 klo 16.08

Ben Zyskowicz:

Arvoisa rouva puhemies!

Oppositio keskittyy täällä ennen kaikkea veroratkaisujen tulonjakovaikutuksiin. Ne ovat tietysti tärkeitä, (Sosialidemokraattien ryhmästä: Ja työllisyys!) mutta vielä tärkeämpää on se, että onnistutaan luomaan lisää tuloja, joita voidaan sitten lisää jakaa. (Eduskunnasta: Oikein!) Kaikki taloudellinen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen. (Eduskunnasta: Oikein hyvä!) Siis kaikki taloudellinen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen, ja siksi myös veroratkaisulla pitää kokoomuksen mielestä tukea sitä, että luodaan parempia edellytyksiä työnteolle ja yrittäjyydelle. (Eero Heinäluoma: Niin kuin perintöveron lasku!) Taloudellinen hyvinvointi ei, toisin kuin vasemmalla luullaan, perustu verotukseen. Verotus on vain keino, jolla työnteon ja yrittäjyyden hedelmistä osa voidaan ja tuleekin käyttää yhteiseksi hyväksi. Sen takia on meidän mielestämme tärkeätä, että näitä veroratkaisuja katsotaan myös siltä kannalta, miten ne kannustavat työntekoon ja yrittäjyyteen, kuten valtiovarainministeri Orpon ehdotukset tekevät. (Eero Heinäluoma: Niin kuin apteekkarivähennys!)

Tiistaina 15.3.2016 klo 16.55

Ben Zyskowicz:

Arvoisa rouva puhemies! Minusta on hienoa, että ministeri Urpilainen omalla valtiovarainministeritoimikaudellaan viime vaalikaudella oli aktiivinen eurooppalaisella tasolla ja suomalaisella tasolla harmaan talouden ja aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi.

Mitä tulee tähän Portugalin sopimukseen, joka toivottavasti uudistetaan, niin minun mielestäni on täysin perusteltua, että kun me toimimme sekä OECD:n tasolla että EU:n tasolla tänä päivänä sen puolesta, että ei olisi olemassa tällaisia veroparatiiseja, joissa kikkailemalla yhtiöt pääsevät verotuksesta kokonaan eroon tai sitten onnistuvat minimoimaan sen aivan naurettavan pieneksi, niin vastaavasti on täysin perusteltua, ettei Euroopassa olisi myöskään yksityishenkilöille sellaisia veroparatiiseja, että yksityishenkilöt onnistuisivat välttämään kokonaan esimerkiksi eläkkeittensä verotuksen. Portugali näyttäytyy tällä hetkellä tällaisena veroparatiisina tiettyjen edellytysten täyttyessä, ja on täysin perusteltua, että tämä tilanne pyritään hallituksen ja eduskunnan toimesta muuttamaan. Toivon, että Portugalin kanssa neuvotteluissa päästään ratkaisuun, jossa esimerkiksi eläketulot verotetaan jommassakummassa maassa ja kaikin puolin oikeudenmukaisesti, niin kuin kuuluu.

Mutta ellei Portugalin kanssa asioissa eteenpäin päästä, niin kyllä Suomen hallituksen pitää silloin harkita sellaista yksipuolista ratkaisua, johon muistaakseni Tanskakin on mennyt, eli nykyinen verosopimus on irtisanottu, jotta tästä epätyydyttävästä tilanteesta ja tästä eräänlaisesta veroparatiisista tässä suhteessa päästään eroon.

Jaa kirjoitus: