Putin, Stalin ja Hitler

Putin, Stalin ja Hitler

Torstai 20.9.2018 klo 10.30

Arvoisa rouva puhemies!

Kiinnitän huomiota samaan asiaan kuin edustajat Kääriäinen ja Väyrynen mutta lähestyn asiaa päinvastaisesta näkökulmasta kuin nämä suomettumisen ajan sankarit. [Naurua — Eduskunnasta: Ohhoh!]

Venäjän ja Euroopan unionin välit ovat todellakin viileät, mutta missä ovat syyt? Syythän ovat Venäjässä. Venäjä on vastoin kaikkien kansainvälisten sopimusten perusperiaatteita miehittänyt Krimin niemimaan ja liittänyt sen itseensä, Venäjä käy sotaa Itä-Ukrainassa, Venäjä on ampunut alas siviilikoneen Ukrainan yltä, Venäjä on surmannut entisiä omia kansalaisiaan myös EU:n alueella, ja Venäjä tietysti valehtelee suut silmät täyteen näistä tapahtumista. Kysyn ulkoministeri Soinilta: miten voisimme vaikuttaa Venäjään, jotta suhteet EU:n kanssa paranisivat?

Keskiviikko 21.12.2016 klo 13.33

Arvoisa herra puhemies!

Minun sukupolveni sukupolvikokemus oli suomettuminen, jolla en tarkoita Suomen 1970‑luvun ulkopolitiikkaa vaan maamme sisäisiä tapahtumia. Siihen aikaan kuului se, että poliitikot, media, kulttuuri ja niin sanottu kansalaisyhteiskunta valehtelivat tai vähintään vaikenivat Neuvostoliiton ja sen ulkopolitiikan todellisuudesta. Vaikka Venäjä päivä päivältä muistuttaa valitettavasti yhä enemmän Neuvostoliittoa, emme saa koskaan suomettua uudelleen. Diplomatian ymmärrän, mutta varsinkin julkisessa keskustelussa ja tutkimuksessa on pyrittävä asioiden totuudelliseen esittämiseen. Krimin laitonta liittämistä ja miehittämistä on sanottava laittomaksi liittämiseksi, Venäjän johdon ja median valehtelua omalle kansalle ja maailmalle on sanottava valehteluksi, siviilien häikäilemätöntä ja summittaista pommittamista Aleppossa on sanottava sotarikokseksi ja niin edelleen.

KESKIVIIKKONA 14. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00
Ben Zyskowicz /kok: Arvoisa herra puhemies! Suomi on Venäjän naapuri, on aina ollut ja tulee aina olemaan. Suomen etu on kanssakäyminen ja varsinkin taloudellinen yhteistyö Venäjän kanssa. Tästä huolimatta haluan sanoa, että en hyväksy sitä, että moittimalla EU:n virheitä, joita EU on varmasti tehnyt Venäjän ja Ukrainan politiikassaan, pyritään oikeuttamaan Venäjän toimintaa Ukrainassa, ei tässä keskustelussa, mutta monesti yleisessä keskustelussa myös Suomessa. Siis EU on tehnyt virheitä varmasti, mutta EU ei ole rikkonut kansainvälisiä sopimuksia, EU ei ole hyökännyt suvereeniin naapurimaahansa rikkoen sen suvereniteettia ja ryöväten siltä Krimin niemimaan. EU ei yllytä kapinaan Itä-Ukrainassa. Kaikkea tätä Venäjä tekee. Venäjän toimintaa ei voida hyväksyä, eikä sitä pidä myöskään ymmärtää.

TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2014
Ben Zyskowicz /kok:  Arvoisa herra puhemies! Ukrainan kriisissä pakotepolitiikka on huonoa politiikkaa. Se vahingoittaa taloudellisesti itseämme, eikä pakotteiden myönteisistä vaikutuksista Venäjän toimintaan ole ainakaan lyhyellä aikavälillä mitään takeita tai edes toiveita. Mutta vielä huonompaa politiikkaa olisi katsoa vierestä vaieten, kun Venäjä ryövää suvereenilta naapurimaaltaan Ukrainalta Krimin niemimaan ja lietsoo, aseistaa ja suoraan myös sotilaallisesti tukee kapinaa Itä-Ukrainassa.Olen, herra puhemies, hyvin tyytyväinen siitä, että Suomen valtionjohdon – presidentin, pääministerin, ulkoministerin – toiminta on tässä keskustelussa ryhmäpuheenvuoroissa saanut hyvin laajan tuen eduskunnalta. Erityisesti haluan osoittaa kiitokseni edustajille Sipilä ja Lapintie heidän käyttämistään ryhmäpuheenvuoroista, eikä tämä todellakaan ole tarkoitettu miksikään kuolemansuudelmaksi. (Naurua)

KESKIVIIKKONA 12. MAALISKUUTA 2014
Ben Zyskowicz /kok (vastauspuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Nöyryytetyn suurvallan suuruuden palauttamista ajanut natsi-Saksan johtaja Adolf Hitler suuntasi Itävallan Saksaan liittämisen jälkeen keväällä 38 katseensa Tšekkoslovakian sudeettialueisiin, joilla oli saksalaisenemmistö. Hitler julisti, että ”saksalaisten sortamisen Tšekkoslovakiassa on loputtava”. Syksyllä Hitler vaati sudeettialueiden liittämistä Saksaan ja uhkasi sodalla. Englanti ja Ranska taipuivat, natsi-Saksa miehitti lokakuun alussa sudeettialueet ja liitti ne valtakuntaansa. Kesäkuussa 1940 Stalin painosti sotilaallisesti Viroa, ja Neuvostoliitto otti haltuunsa maan tärkeimmät keskukset. Viroon muodostettiin uusi Stalinin sanelema hallitus. Vastoin perustuslakia pidettiin kymmenen päivän kuluessa uudet vaalit, jotka eivät todellakaan olleet vapaat saatikka rehelliset. Uusi parlamentti päätti ensi töikseen Viron liittymisestä Neuvostoliittoon. Samoihin aikoihin järjestettiin Neuvostoliiton organisoimia mielenosoituksia, joilla luotiin mielikuvaa virolaisten omasta halusta liittyä Neuvostoliittoon.
Herra puhemies! Edellä kerrottu pakottaa kysymään: onko Vladimir Putin suhtautumisessaan naapurimaiden suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen uusi Hitler tai uusi Stalin? Vuonna 1968 maailma oppi Tšekkoslovakian miehityksen myötä tuntemaan niin sanotun Brezhnevin opin. Sehän merkitsi, että maa, joka oli kerran joutunut Neuvostoliiton liittolaiseksi, ei voinut enää päästä vapaaksi. Onko Ukrainan kohdalla käsillä Putinin oppi? Se tarkoittaisi kai sitä, että maa, joka on kerran kuulunut Neuvostoliittoon tai ehkäpä Venäjän imperiumiin, ei voi vapaasti päättää tulevaisuudestaan, ellei se ole jo hyvän sään aikaan päässyt osaksi läntisiä instituutioita, kuten Euroopan unionia ja Natoa. Mitä tällainen oppi tarkoittaisi Suomen kannalta?

Jaa kirjoitus: