Mediassa

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan SDP on lupaillut liikoja eläkeläisille. – Kaikki me tiedämme, että tässä maassa on paljon pienen työeläkkeen saajia, jotka ovat tehneet pitkän työuran pienellä palkalla. Kaikki haluaisimme heidän tilannetta kohentaa. – Mutta ei ole olemassa niitä miljardeja, joita demarit lupailevat eläkeläisille. Näin ollen...

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz huomauttaa, että kuluvalla viikolla lähes jokaisessa eduskuntatalon kokoushuoneessa on käsitelty järkytystä herättäneitä seksuaalirikostapauksia. – Tämä ilmiö ei ole Suomessa uusi. Samalla täytyy sanoa, että jo ennen vuoden 2015 pakolaiskriisiä tietyistä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän lähtömaista tulleet olivat yliedustettuina seksuaalirikoksissa. Tämä ei tietenkään anna...

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ruotii Verkkouutisten BenTV:ssä Tilastokeskuksen perjantaina julkistamaa karua tilastoa Suomen väestökehityksestä. – Suomessa syntyvyys edelleen laskee ja tosi dramaattisesti. Mikä tähän auttaisi, Ben Zyskowicz kysyy. – No ei auta, että me setämiehet kannustetaan nuoria naisia synnytystalkoisiin – vaan itse uskon, että meidän pitää taata nuorille turvallinen...

Kokoomuksen Ben Zyskowicz jatkoi eduskunnan täysistunnossa perustuslakivaliokunnan ”eli käytännössä sen asiantuntijoiden” arvostelua. Valiokunta on estänyt lain muutoksen vankien käsirautoihin laittamisesta kuljetuksien aikana. Ben Zyskowicz muistutti eduskunnan tätä aiemmin yksimielisesti hyväksyneen lausuman, jonka perusteella hallitus esitti säädöstä, jonka mukaan vankikuljetuksissa voitaisiin poikkeuksellisissa tilanteissa laittaa kaikille kuljetettaville vangeille...

Polttoainevarkaan kuvan sosiaalisessa mediassa julkaisseen hyvinkääläisen huoltoasemayrittäjän tapaus ei istu kokoomuksen Ben Zyskowiczin oikeustajuun. Verkkouutiset kertoi tapauksesta tässä. Yrittäjä ja aseman työntekijä tuomittiin sakkoihin ja korvauksiin yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Jatkuviin polttoainevarkauksiin kyllästynyt yrittäjä oli pannut asemansa bensamittareihin varoitukset, jossa kerrottiin, että varkaiden kuvat julkaistaisiin huoltamon Facebook-sivuilla. – Rosvo...

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) mukaan oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tehnyt enemmän kansalaisten oikeustajua vastaavan kriminaalipolitiikan edistämiseksi kuin kymmenen edeltäjäänsä yhteensä. Zyskowicz totesi Häkkäsen antaneen useita kriminaalipolitiikkaa kiristäviä esityksiä. – Sosiaalidemokraattisten ja vihreiden oikeusministerien aikanahan oli tämä punavihreä kriminaalipolitiikka, jonka mukaan kovemmat rangaistukset eivät auta mitään ja...

Kokoomuksen Ben Zyskowicz ihmetteli eduskunnan täysistunnon keskustelussa tiistaina vasemmistoliiton logiikkaa. Täysistunnossa esitettiin perustuslain kiireellistä muuttamista luottamuksellisen viestinnän suojan osalta, josta äänestetään keskiviikkona. – Jos ja kun vasemmistoliittokin pitää tätä perustuslain muutosta perusteltuna ja tarpeellisena ja kun perustuslakivaliokunta on tehnyt täysin selväksi, että tämä ei ole mikään...

Il­mas­to­po­li­tii­kan ki­ris­ty­mi­nen al­kaa ai­heut­taa yhä enem­män tyy­ty­mä­tön­tä nu­ri­naa au­toi­li­joi­den lii­al­li­ses­ta ku­rit­ta­mi­ses­ta ve­roin ja mak­suin. Au­toi­lun kus­tan­nus­ten ja ben­sa­po­pu­lis­min mah­dol­li­nen nou­su vaa­li­pu­hee­nai­heek­si nä­kyi sel­väs­ti, kun edus­kun­ta pää­si bud­jet­ti­kes­kus­te­lus­saan ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön pää­luok­kaan. Vie­noa ben­san- ja die­se­lin­kä­ryä al­koi lei­jail­la sa­lis­sa sii­hen mal­liin, et­tä ko­koo­muk­sen Ben Zys­ko­wicz näki tar­peel­li­sek­si puut­tua asi­aan. Lue lisää...

Kokoomuksen kansanedustaja ihmettelee vihreän eduskuntaryhmän perusteita omille eettisille säännöilleen. Ben Zyskowicz (kok.) ihmettelee Verkkouutisten BenTV:ssä vihreän eduskuntaryhmän luomia eettisiä sääntöjä. Ryhmä ilmoitti tekevänsä säännöt, kun vihreiden kansanedustaja Jani Toivola jäi kiinni eduskunnan taksikortin käyttämisestä matkoihin, jotka hänen olisi pitänyt maksaa itse. Lue lisää > ...