Mediassa

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) mukaan oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tehnyt enemmän kansalaisten oikeustajua vastaavan kriminaalipolitiikan edistämiseksi kuin kymmenen edeltäjäänsä yhteensä. Zyskowicz totesi Häkkäsen antaneen useita kriminaalipolitiikkaa kiristäviä esityksiä. – Sosiaalidemokraattisten ja vihreiden oikeusministerien aikanahan oli tämä punavihreä kriminaalipolitiikka, jonka mukaan kovemmat rangaistukset eivät auta mitään ja...

Kokoomuksen Ben Zyskowicz ihmetteli eduskunnan täysistunnon keskustelussa tiistaina vasemmistoliiton logiikkaa. Täysistunnossa esitettiin perustuslain kiireellistä muuttamista luottamuksellisen viestinnän suojan osalta, josta äänestetään keskiviikkona. – Jos ja kun vasemmistoliittokin pitää tätä perustuslain muutosta perusteltuna ja tarpeellisena ja kun perustuslakivaliokunta on tehnyt täysin selväksi, että tämä ei ole mikään...

Il­mas­to­po­li­tii­kan ki­ris­ty­mi­nen al­kaa ai­heut­taa yhä enem­män tyy­ty­mä­tön­tä nu­ri­naa au­toi­li­joi­den lii­al­li­ses­ta ku­rit­ta­mi­ses­ta ve­roin ja mak­suin. Au­toi­lun kus­tan­nus­ten ja ben­sa­po­pu­lis­min mah­dol­li­nen nou­su vaa­li­pu­hee­nai­heek­si nä­kyi sel­väs­ti, kun edus­kun­ta pää­si bud­jet­ti­kes­kus­te­lus­saan ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön pää­luok­kaan. Vie­noa ben­san- ja die­se­lin­kä­ryä al­koi lei­jail­la sa­lis­sa sii­hen mal­liin, et­tä ko­koo­muk­sen Ben Zys­ko­wicz näki tar­peel­li­sek­si puut­tua asi­aan. Lue lisää...

Kokoomuksen kansanedustaja ihmettelee vihreän eduskuntaryhmän perusteita omille eettisille säännöilleen. Ben Zyskowicz (kok.) ihmettelee Verkkouutisten BenTV:ssä vihreän eduskuntaryhmän luomia eettisiä sääntöjä. Ryhmä ilmoitti tekevänsä säännöt, kun vihreiden kansanedustaja Jani Toivola jäi kiinni eduskunnan taksikortin käyttämisestä matkoihin, jotka hänen olisi pitänyt maksaa itse. Lue lisää > ...