Eduskuskuntapuheet

Tiistaina 27.11.2018 klo 14.02 Arvoisa rouva puhemies! Tässähän on kyse siitä, että sote-uudistuksen viivästymisen vuoksi rajoituslakia edelleen jatketaan. Pitää sanoa, että en ymmärrä, miksi vihervasemmisto vastustaa sote-uudistusta ja ennen kaikkea siihen liittyvää valinnanvapautta. Nythän perusterveyspalveluissa on se tilanne, että tosiasiassa valinnanvapaus toisaalta julkisen palvelutuottajan ja toisaalta yksityisen palvelutuottajan...

Perjantaina 14.10.2016 klo 13.17 Ben Zyskowicz: Arvoisa rouva puhemies! Arvoisat kansanedustajat! Aivan aluksi haluan yhtyä niihin kiitoksiin ja kehuihin, joita täällä on annettu sekä koko Kelan toiminnalle että pääjohtaja Hyssälän toiminnalle. Lähes kaikissa käytetyissä puheenvuoroissa on nostettu esille perustulo ja perustulokokeilu. Perustulo on mielestäni sellainen yläkäsite, jota teoriassa kaikkien...

Tiistaina 15.11.2016 kello 16.46 Ben Zyskowicz: Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Huovinen kiinnitti huomiota siihen, että päätöksiä tekevillä viranomaisilla on velvollisuus laadukkaisiin päätöksiin ja siihen, että asianosaiset ymmärtävät päätösten perusteet. Näin luonnollisesti on, ja näin myös Maahanmuuttovirasto toimii. Se, että käytännössä jokaisesta kielteisestä päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen, ei kerro siitä,...

Tiistaina 18.12.2018 klo 11.33 Arvoisa rouva puhemies! Myös itse yhdyn niihin kiitoksiin, joita täällä on esitetty sekä jaoston puheenjohtaja Heinoselle osuvista täsmäpanostuksista että ministeri Tiilikaiselle ja hänen virkamiehilleen yleensä työstä mutta ennen kaikkea tuosta Katowicen kokouksesta. Ilmastonmuutos on totta. Jopa minunkaltaiseni vanhan jäärän on se todettava. En ole...

Tiistaina 23.10.2018 klo 16.47 Arvoisa rouva puhemies! Ensinnäkin edustaja Viitasen puheenvuoron johdosta on todettava, että hän keskittyi puheenvuorossaan, jossa hän oli vastaavinaan loppupuolella puheenvuoroaan minulle, pelkästään tuloverotuksen sisäiseen kohdentumiseen, siis ansiotuloverotuksen sisäiseen kohdentumiseen, eikä puhunut lainkaan tästä painopisteasiasta, josta minä puhuin, eli verotuksen painopisteen siirtämisestä työn verotuksesta...

KESKIVIIKKONA 20. MARRASKUUTA 2013 Ben Zyskowicz /kok:  Arvoisa herra puhemies! Puhun palkitsemisesta ja puhun muistakin kuin valtionyhtiöistä, koska valtionyhtiöiden palkitseminen ei tapahdu tyhjiössä vaan yleinen kehitys tietysti on otettava huomioon. Puhun tästä myös sen takia, että tämä minun mielestäni vaikuttaa kansakunnan eheyteen, siihen, koemmeko kaikki olevamme samassa veneessä.Pääministeri...

Keskiviikko 24.6.2015 klo 15.44 Arvoisa rouva puhemies! On erinomainen asia, että kokoomuksen käynnistämät normitalkoot ovat saaneet täällä näin laajan tuen yli puoluerajojen. Minun mielestäni me voisimme aloittaa esimerkiksi kumoamalla kaupan aukioloaikojen sääntelyn. Suorastaan naurettava on tämä laki, kun sen nyt lukee. Esimerkiksi 4 §:ssä kerrotaan 16...

Torstai 14.9.2017 klo 17.41 Arvoisa herra puhemies! Arvoisat kollegat! Edustaja Kärnä on tehnyt aloitteen tärkeästä asiasta, ja tässä aloitteessa on hyvä tarkoitus. Itse en kuitenkaan voinut aloitetta allekirjoittaa sen vuoksi, että aloitteen perusteluissa kerrotaan: "Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden kerjätä, ja on todettu, että tähän oikeuteen ei...

TIISTAINA 6. TOUKOKUUTA 2014 Kysymys laittomasti saatujen todisteiden hyödyntämisestä, lähetekeskustelu Ben Zyskowicz /kok:  Arvoisa herra puhemies! Arvoisat Suomen kansan edustajat! Kaikki me olemme nähneet amerikkalaisia elokuvia, joissa rikosjutussa käy ilmi, että jokin todiste, vaikkapa surma-ase tai jokin muu, vaikkapa hengenvaarallinen astalo, josta viime aikoina on puhuttu, on hankittu...

Keskiviikko 28.11.2018 klo 15.33 Arvoisa rouva puhemies! On tosi tärkeätä yksityisyydensuojan kannalta, että poliisin hallussa olevia tietoja vain hyvin asianmukaisesti käytetään. On kuitenkin tilanteita, joissa en itse ymmärrä, miksi olemassa olevia rekistereitä ei voi käyttää. Kerron tällaisen tilanteen. Jos meillä löytyy vaikkapa surmattu ja raiskattu nuori nainen Kaisaniemen...