Author: Ari Lamminen

Kokoomuksen Ben Zyskowicz ihmetteli eduskunnan täysistunnon keskustelussa tiistaina vasemmistoliiton logiikkaa. Täysistunnossa esitettiin perustuslain kiireellistä muuttamista luottamuksellisen viestinnän suojan osalta, josta äänestetään keskiviikkona. – Jos ja kun vasemmistoliittokin pitää tätä perustuslain muutosta perusteltuna ja tarpeellisena ja kun perustuslakivaliokunta on tehnyt täysin selväksi, että tämä ei ole mikään...

Il­mas­to­po­li­tii­kan ki­ris­ty­mi­nen al­kaa ai­heut­taa yhä enem­män tyy­ty­mä­tön­tä nu­ri­naa au­toi­li­joi­den lii­al­li­ses­ta ku­rit­ta­mi­ses­ta ve­roin ja mak­suin. Au­toi­lun kus­tan­nus­ten ja ben­sa­po­pu­lis­min mah­dol­li­nen nou­su vaa­li­pu­hee­nai­heek­si nä­kyi sel­väs­ti, kun edus­kun­ta pää­si bud­jet­ti­kes­kus­te­lus­saan ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön pää­luok­kaan. Vie­noa ben­san- ja die­se­lin­kä­ryä al­koi lei­jail­la sa­lis­sa sii­hen mal­liin, et­tä ko­koo­muk­sen Ben Zys­ko­wicz näki tar­peel­li­sek­si puut­tua asi­aan. Lue lisää...

Kokoomuksen kansanedustaja ihmettelee vihreän eduskuntaryhmän perusteita omille eettisille säännöilleen. Ben Zyskowicz (kok.) ihmettelee Verkkouutisten BenTV:ssä vihreän eduskuntaryhmän luomia eettisiä sääntöjä. Ryhmä ilmoitti tekevänsä säännöt, kun vihreiden kansanedustaja Jani Toivola jäi kiinni eduskunnan taksikortin käyttämisestä matkoihin, jotka hänen olisi pitänyt maksaa itse. Lue lisää > ...